UNIVERSAL WARRANTIES OF THE SUSPECTED OR ACCUSED IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  • Marina M. Simović criminal law
  • Sadmir N. Karović
Keywords: universal guarantees, suspect, accused, criminal proceedings, Bosnia and Herzegovina

Abstract

The work analyses the universal guarantees that are applicable to the criminal procedure laws that are applied in Bosnia and Herzegovina to a suspect or a defendant. These guarantees oblige the court, the prosecution and other authorities who act directly in criminal proceedings and determine the criminal process aspect of treatment, as is the position of the suspect or the defendant in the criminal procedure. Furthermore, the tendency to humanize the modern criminal procedural law directly or indirectly determine the creation of certain legal solutions that relate to specific criminal justice and the treatment of the suspect or the defendant. The prescribed universal guarantees are binding on law enforcement entities, i.e. individuals entrusted with public authority in the field of law enforcement, so that the suspect or accused person cannot waive the stated guarantees.

References

Bejatović, S. (2019). Krivično procesno pravo, Drugo izmijenjeno izdanje, Beograd: Službeni glasnik.
Carić, S. (2018). Pravo na suđenje u razumnom roku, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd: Službeni glasnik.
Grubač, M. (2004). Krivično procesno pravo, Uvod i procesni subjekti, Beograd: Službeni glasnik.
Halilović, H. (2019). Krivično procesno pravo, Knjiga prva: Uvod i temeljni pojmovi, Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Karović, S. (2019a). Krivičnoprocesna uloga i položaj tužioca u istrazi u Bosni i Hercegovini (I dio), Beograd: Izbor sudske prakse, 2.
Karović, S. (2019b). Krivičnoprocesna uloga i položaj tužioca u istrazi u Bosni i Hercegovini (II dio), Beograd: Izbor sudske prakse, 3.
Karović, S., Simović, M.M. (2019). Tendencija humanizacije savremenog krivičnog prava u Bosni i Hercegovini - zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda“, LIX redovno godišnje savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zbornik radova „Izmjene u krivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet (međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji)“, Zlatibor.
Mešanović, M. (2018). Institut nezakonitih dokaza u krivičnim postupcima u BiH sa osvrtom na uporedno pravo, Mostar: Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru broj XXVI.
Simović, M.N., Simović, V. M. (2011). Krivično procesno pravo, četvrto (izmijenjeno i dopunjeno), Banja Luka: Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici.
Simović, M. (2009). Krivično procesno pravo Uvod i opšti dio, Bihać: Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
Stojanović, S., Škulić, M., Delibašić, V. (2018). Osnovi krivičnog prava, Krivično procesno pravo, Krivični postupak kroz praktičnu primjenu, Knjiga II, Beograd: Službeni glasnik.
Vasiljević, T., Grubač, M. (2002). Komentar Zakonika o krivičnom postupku, Beograd; Službeni glasnik.
Published
2020-11-27
Section
Effects of Physical Activity on Anthropological Status in Security Agency Per