PROTESTS - PART OF FUNDAMENTAL HUMAN FREEDOMS

  • Mojca Rep Associate judge at the District Court Celje, Mediator in criminal cases at a Higher court in Ljubljana
Keywords: Keywords: protests, freedom of speech/expression, fundamental human freedoms, European Court of Human Rights, judiciary

Abstract


The corona virus has lately been responsible for the worldwide social turmoil. In Slovenia, the change of political authorities has further inflamed passions, which have recently led to regular peaceful Friday protests where the population expresses its disagreement with the current political option. Warnings that the authorities refuse to hear. Whether it is the legal protection of freedom of expression, the concepts of hate speech and offensive speech, the difference between hate speech, offensive and abusive speech, the field of press freedom, legal dimension of investigative journalism, and public interest in public radio and television, etc. Unfortunately, the European Court of Human Rights, with its case law, reduces the constitutional protection of freedom of expression to the level of minimum standards. In that regard, ordinary Slovenian courts also pose a major problem as the latter obstacle is rather hard for them to overcome.

 

References

Constitutional Court decision no. Up-584/12. Accessed 22. 6. 2019 on https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-up-584-12-z-dne-22-5-2014/.

Council of Europe. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Accessed 31. 10. 2019 on http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/word/Temeljni_dokumenti_VCP/Konvencijo_o_clovekovih_pravicah_in_temeljnih_svoboscinah.pdf

Delo (27. 4. 2020). V več krajih po državi shodi protivladnih protestnikov. Delo. Accessed 30. 4. 2020 on https://www.dnevnik.si/1042928066
European Court of Human Rights, Case of Mladina d.d.d Ljubljana v. Slovenia, Application no. 20981/10. Accessed 22. 6. 2019 on https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-142424%22]}
G. C., G. K. (1. 5. 2020). Opoldne shodi, zvečer v Ljubljani kolesarilo 3500 protestnikov. RTV Slovenija. Accessed 3. 5. 2020 on https://www.rtvslo.si/slovenija/opoldne-shodi-zvecer-v-ljubljani-kolesarilo-3500-protestnikov/522420

Habermas J. (1969). Javno mnenje. Kultura, Beograd.

Harris, D.J., O’Boyle M.,Warbrick C. (1995). Law of the European Convention on Human Rights. Oxford University Press, Oxford New York.

Ninamedia, Current issues. Accessed 10. 7. 2020 on http://ninamedia.si/arhivi/700.

I.M. (3. 7. 2020). Protesta za in proti vladi potekala mirno #foto #video. Siol net. Accessed 4. 7. 2020 on https://siol.net/novice/slovenija/pahor-sprejel-protestnike-ki-ne-predstavljajo-protestnikov-in-organizatorjev-protestov-529212.

Mills, W. C. (1964). Elita vlasti. Kultura, Beograd.

Ridderstrale J., Nordstrom K.A. (2004). Karaoke kapitalizem. Vodenje za
Človeštvo. GV založba, Ljubljana.

Splichal S. (1992); Izgubljene utopije?: Paradoksi množičnih medijev in civilne družbe v postsocializmu. Znanstveno publicistično središče, Ljubljana
Tavčar, B., Š. J. Mirt Bezlaj (19. 6. 2020). Protestniki sporočajo: »Vztrajali bomo dokler bo treba«. Delo. Accessed 21. 6. 2020 on https://www.delo.si/novice/slovenija/pred-protestom-trg-republike-tokrat-v-celoti-zagrajen-322113.html

Teršek, A. (2005). Svoboda javnega komuniciranja. Pravna fakulteta v Ljubljani, Zbirka Manet.

Teršek, A. (2006). The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia and Faculty of Law Ljubljana: Besede so dejanja, govor jih poganja – diskriminatorni in sovražni govor, International conference organized by, 27. september 2006, Ljubljana. Accessed 15. 5. 2019 on https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/clanki/Tersek_Svoboda_izrazanja.pdf

Teršek, A. (2007). Svoboda izražanja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in slovenski ustavnosodni praksi. Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, Ljubljana.

Teršek, A. (2018). Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksij. Lexpera, GV založba, Ljubljana.

Teršek, A. (2020). Svoboda izražanja : komentar 39. člena Ustave Republike Slovenia. Lexpera, GV založba, Ljubljana.

Valicon, Research Novanormalnost. Accessed 10. 7. 2020 on https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/
Published
2020-11-27
Section
Effects of Physical Activity on Anthropological Status in Security Agency Per