LAW ENFORCEMENT AND CRIMINAL ASPECTS OF ILLEGAL DUMPING IN HUNGARY

Authors

  • Vári Vince NUPS

Keywords:

disposal, enviromental protection, illegal dumping, municipal waste, waste management

Abstract

Purpose: The paper reviews the current criminal and law enforcement issues of the ecological crime of waste management in Hungary. It seeks answers to the question of what legal and enforcement obstacles weaken more effective action by the authorities, where and what solutions could lead to a more effective enforcement regime. 

 

Methods: Because of the research objectives, the study primarily reviews domestic and foreign literature and analyses domestic legal norms. Primary research examines and analyses the legal environment related to the waste management regime. The primary focus of the study is on criminal law regulation in the subject area and the investigative findings of the investigative authorities' professional management. As a priority, the processing of internal police material is considered. In addition, the statistical data on waste management offences, such as the number of crimes registered and the investigation and detection success rates, are also examined. Based on the findings, criminal and law enforcement-related indicators have been identified that are relevant to the fight against illegal dumping.

 

Findings: The amendment promised more effective and efficient action by the authorities. The average annual number of prosecutions under the offence ranges between 300 and 500 offences. This result is shallow, given that hundreds of thousands of tonnes of rubbish are dumped on streets, land and forests every year. The fight against illegal dumping has many difficulties on the part of law enforcement. These include anomalies in the organisation of the police as an investigating authority regarding jurisdiction and competence. This fragmented and often difficult-to-interpret legislative environment gives many authorities overlapping powers. Also, sanctions by law enforcement are incapable of effectively deterring offenders. The complexity and cost of proving this type of offence. And last but not least, the need for more professionalism of police staff. In this paper, I present the criminal situation and recommendations to improve the effectiveness of enforcement action. 

 

Value: The findings may be helpful for policymakers, crime prevention practitioners and policy management. The study has the potential to inform the broader scientific community about the complex dangers of illegal dumping. The study can be an essential starting point for further research into waste management crime, which is the most irritating of ecological crimes to the public. The study also indicates that the changed circumstances imply new criminal, organisational and law enforcement reforms. 

 

References

- Amberg, E. & Pallagi, A. (2021): Mire jó a büntetőjog?: Célszerűségi megfontolások kontra ultima ratio. Belügyi Szemle, (69)3, 35-74.

- Bera P. & Mészáros A., (2022): A műanyaghulladékok újrahasznosításának globális és lokális tényezői és hajtóerői, különös tekintettel az EU-ra. Külgazdaság. (66)5-6. 78-108.

- Garai R. (2017): A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének elhatárolási kérdései. OKRI 2017/III/B/2/30. n. research report

- Garai R. & Molnár T. (2021): A hulladékprobléma kriminológiai és büntetőjogi vetülete. Jog Állam Politika: Jog- És Politikatudományi Folyóiratb4. 159-179.

- Geyer R. & Jambeck, J. R. & Law, K. L. (2017): Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), e1700782. https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782

- Mátyás Sz. & Frigyer, L & Prilenszky, G.. (2021): A virtuális fizetőeszközök szerepe és jelentősége a vagyonvisszaszerzés során. Belügyi Szemle. (69)3. 417-430

- Mátyás Sz. & Sallai, J,& Tihanyi, M. &Vári, V. (2019). A rendőri elérhetőség és a bűnözés közötti összefüggések térbeli elemzése. Területi Statisztika, (59) 2, 152-163. (Q2)

- Molnár T. G. (2015): Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata. TÁMOP 4.0. (https://adoc.pub/konv-az-ipari-hulladekgazdalkodas-vallalati-gyakorlata. html. ( 2021, june 11.).

- Németh N., Mészáros, K. (2022): A nyugat-dunántúli háztartások vizsgálata a hulladékközpontú környezettudatossági indexen keresztül, Statisztikai Szemle, (100)11 1025-1054.

- Nyitrai, E. (2020): Az interoperabilitási e-nyomozás a jó állam tükrében Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2020) 136 p.

- Nyitrai,E. (2021a): A sorozat-bűncselekmények nyomozásának metodikája, Belügyi Szemle, (69)2, special issue, 31-47.

- Ürmösné, S. G. & Nyitrai, E. (2021b): The phenomena of epidemic crime, deepfakes, fake news, and the role of forensic linguistics, Információs Társadalom, 2021/4. sz.. 86-101.

- Nyitrai Endre (2022) A magyar nemzeti adatvagyon jelentősége a bűnüldöző szervek munkája során, Információs Társadalom, 2022/1. 67-80.

- Pádár Z. & Nogel M. & Kovács G. & Gárdonyi G., & Zenke P. (2023). A vadvilági bűnözés sajátos kriminalisztikai kihívásai Magyarországon. Belügyi Szemle. (71)2. special issue, 7-28.

- Sivadó, M. (2012): Új drogstratégiára van/volt szükség? Magyar Rendészet, (12) 1., 159-167.

- Sivadó, M. (2016): Migráció és drogok kapcsolata Magyarországon – némi európai kitekintéssel In: Hautzinger, Z. (Ed.), A migráció bűnügyi hatásai. Budapest, Magyarország: Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat, 131-140.

- Sivadó, M. (2017): Jelenkori drogpolitika Magyarországon és Európában, tengerentúli kitekintéssel In: Szabó, Csaba (Ed.) Studia Doctorandorum Alumnae: Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból, Budapest, Magyarország : Pytheas Kiadó, 11-265.

- Somfay D. (2021): Társadalmi szemléletformálás a magyarországi hulladékgazdálkodás területén. Doctoral dissertation. Corvinus University of Budapest: Doctoral School of Sociology and Communication Sciences.

- Szabóné N. T. (1974): Büntetőeljárás-jog. Budapest: BM Tanulmányi és propaganda csoportfőnökség.

- Tihanyi, M. & Mátyás, Sz. & Vári, V.& Krasnova, K.& Volkova, M. (2020).. Correlation Between Female Identity in Civil Society and Criminal Repression in Hungary and Russia, Russian Law Journal, (8)4, 92-108. (Q2)

- Tihanyi, M. & Vári, V. (2015): Jó állam - jó rendészet, avagy a rendőrség hatékonyságmérésének koncepciója. Magyar Rendészet. (15)4. 117-126.

- Vári, V. (2017) A média és a rendőrség iránti bizalom. Magyar Rendészet. (16)4. 73-91.

- Vári V. (2019): Hatásköri szabályozás, mint a nyomozás erőforrás-elosztási eszköze a rendőrségen. Magyar Rendészet. (19)1, 167-180.

- Report on the implementation of the task "Risk factors and criminal aspects of waste management" as defined in point 1.7 of the ORFK Professional Task Plan 2021

- Methodological Guide prepared by the National Police Headquarters, Directorate General of Criminal Investigation, Criminal Investigation Department, "to develop uniform practices for waste-related measures", 2021

Downloads

Published

2024-04-29

Issue

Section

Contemporary Challenges in Detecting and Proving Crime