DOPING – SUBSTANCES WITH HORMONAL AND BIOLOGICAL EFFECTS

  • Jozef Metenko Academy of Police FOrces in Bratislava
Keywords: doping, anti-doping, sport, health, substances, hormonal effect, biological effect.

Abstract

The paper deals with sports doping as a negative phenomenon in society. Characterization, distribution, and abuse of substances with hormonal and biological action in addition to androgenic anabolic steroids. In the introduction of the article we discuss the history of the concept of doping and its explanation in terms of several perspectives. There are a large number of substances with hormonal effects, so the paper focuses on their distribution and description of their negative properties on the human body in the context of legislation in force in Slovakia and from the point of view of forensic chemistry.

References

DRUGDA, J. 2018. Farmaceutická kriminalita – základné pojmy a východiská. In Farmaceutická kriminalita – hrozba pre Európu. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. p. 9-14. ISBN 978-80-8054-777-6.
CHALOUPKOVÁ, L. et al. 2019. Nález anabolických steroidů v těle zesnulého sportovce. In: Bulletin národní protidrogové centrály. No. 4, p. 30-33.
CHROMÝ, J. 2008. Užívání anabolických látek mládeží (nejen) ve světle trestního práva. In: Trestněprávní revue. Vol. 7, No. 7, p. 193-202.
KUKLÍK, J. et al. 2012. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012. 182 p. ISBN 978-80-87284-28-5.
PARKINSON, A. B.; EVANS, N. A. 2006. Anabolic androgenic steroids: A survey of 500 users. In: Med. Sci. Sports Exerc. Vol. 38, No. 4, p. 644-651.
PAGÁČ, T.; GULÁN, Ľ.; CSÁDEROVÁ, Ž. 2018. Biologické látky s iným hormonálnym účinkom. In Farmaceutická kriminalita – hrozba pre Európu. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. p. 85-91. ISBN 978-80-8054-777-6.
PYŠNÝ, L. 2006. Doping: rizika zneužití – Zakázané prostředky v kondičním i vrcholovém sportu. Praha: Grada Publishing, 2006. p. 19-20. ISBN 80-247-1702-6.
PYŠNÝ, L. 2005. Motivace a demotivace příjmu anabolických steroidů mládeží v ČR. In: Vox pediatrie. Vol. 5, No. 3, p. 20-21.
RONDOVÁ, E.; KASINEC, R. 2015. Doping v športe, práve a filme. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae Tomus XXXIV No. 2/2015. p. 84-99.
ŠIMURKA, P.; ZAVŘEL, M. 2008. Anabolické steroidy a mládež. In: Pediatr. prax. No. 6, p. 353-356.
ŠTABLOVÁ, R.; BREJCHA, B. et al. 2006. Návykové látky a súčasnosť. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. 302 p. ISBN 80-7251-224-2.
ŽILINKA, M., MOTYČÍK, M. 2015. K trestnoprávnej ochrane pred dopingom. In: Justičná revue, Vol. 67, No. 1, p. 84-89.

Internet sources:
ANTIDOPING AGENCY SR. Anaboliká. [online]. [cit. 21 July 2020]. Available on the Internet: https://www.antidoping.sk/data/files/364_s1-anabolika.pdf
ANTIDOPING AGENCY SR. Antidopingové pravidlá Slovenskej republiky. Verzia 1.2b. 2017. [online]. [cit. 19 July 2020]. Available on the Internet: https://www.antidoping.sk/data/files/86_sada-rules-12b-2017.pdf
ANTIDOPING AGENCY SR. Higenamín ako beta-2 agonista. [online]. [cit. 22 July 2020]. Available on the Internet: https://www.antidoping.sk/data/files/629_higenamin.pdf
ANTIDOPING AGENCY SR. Higenamín ako zakázaný beta-2 agonista. [online]. [cit. 21 July 2020]. Available on the Internet: https://www.antidoping.sk/data/files/546_higenamin.pdf
ANTIDOPING AGENCY SR. Povolené lieky 2019. [online]. [cit. 22 July 2020]. Available on the Internet: https://www.antidoping.sk/data/files/449_ada_skladacka_web.pdf
ANTIDOPING AGENCY SR. S2. Rastový hormón. online]. [cit. 23 July 2020]. Available on the Internet: https://www.antidoping.sk/data/files/433_s2-rastovy-hormon.pdf
ANTIDOPING AGENCY SR. Zoznam zakázaných látok a metód. [online]. [cit. 20 July 2020]. Available on the Internet: https://www.antidoping.sk/data/files/511_zoznam-zakazanych-latok-2020.pdf
WORLD ANTI-DOPING AGENCY. Svetový antidopingový kódex 2015. [online]. [cit. 19 July 2020]. Available on the Internet:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-code-slovak.pdf
Published
2020-11-27
Section
Criminalistic and Criminal Justice Aspects in Solving and Proving of Criminal Of